O mnie

Nazywam się Izabela Szewczyk-Guz, od ponad 19 lat zajmuje się rehabilitacją ruchową.

 

W 1999 roku ukończyłam studia magisterskie w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

 

W 2000 rozpoczęłam pracę w Praktyce Lekarza Rodzinnego w Bolechowicach na samodzielnym stanowisku – rehabilitanta, równocześnie pracując w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym ”Pasternik” w Modlniczce jako samodzielny rehabilitant.

 

Od 2004 roku koordynowałam pracę Szpitalnego Oddziału Rehabilitacji Leczniczej funkcjonującego w ramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Pasternik” w Modlniczce.

 

Równolegle w okresie 2002-2003 pracowałam w Klinice Krakowskiej przy ul. Mahoffera w Krakowie.

 

Od 2004 do 2010 byłam koordynatorem Działu Rehabilitacji w TLK MED. Sp. z o.o. ul. Cystersów 16 w Krakowie.

 

Obecnie prowadzę SPECJALISTYCZNY GABINET REHABILITACJI RUCHOWEJ w Brzegach k/Wieliczki.

 

Moja praca zawsze związana była z ludźmi i właśnie możliwość niesienia pomocy pacjentom, cenię sobie najbardziej w tym zawodzie.

 

 

 

 

Ukończone Kursy i szkolenia

 

  • 2002 – 2004 – kurs diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa metoda McKenzieg’o (poziomy: A, B, C, D), 2005 – zdany egzamin uwierzytelniający – Certyfikowany terapeuta Metody McKenzieg’o.

 

  • 2004 – udział w Seminarium naukowo-szkoleniowym w Łodzi: „Współczesne możliwości ograniczenia niepełnosprawności po uszkodzeniach stawu kolanowego” oraz „Nowe metody diagnostyki i terapii w zapobieganiu niepełnosprawności”.

 

  • 2005 – kurs w zakresie koncepcji PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation

 

  • 2005-2006 – The S-E-T Koncept „Koncepcja ćwiczeń rehabilitacyjnych z wykorzystaniem systemów pasów i podwieszek TerapiMaster”

 

  • 2007 udział w konferencji naukowo- szkoleniowej terapeutów dyplomowanych i certyfikowanych Instytutu McKenziego Polska.

 

  • 2009 Medycyna Ortopedyczna wg dr Jamesa Cyriaxa (moduły: I, II, III, IV, V, VI,)

 

  • 2011 PNF w skoliozach

 

  • styczeń 2012 PNF rozwijający –tytuł Dyplomowany Terapeuta PNF