Procedury funkcjonowania gabinetu fizjoterapeutycznego w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Obowiązują od dnia 11.05.2020 r. do odwołania.

Procedury na czas przed wykonaniem usługi:

 1. Rejestracja odbywa się wyłącznie telefonicznie pod numerem 604 21 24 22. Podczas rozmowy telefonicznej przeprowadzana jest z pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym Ankieta wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.
 2. W przypadku wywiadu epidemiologicznego dodatniego lub objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) na podstawie informacji wynikających z przeprowadzonej ankiety stwierdzenie ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2 zasadna jest odmowa udzielania świadczenia przez fizjoterapeutę.
 3. Grafik przyjmowania pacjentów zostanie ułożony w taki sposób, aby nie doprowadzać do gromadzenia się pacjentów w poczekalni. Przerwy między wizytami będą wydłużone z uwagi na dezynfekcję powierzchni i wietrzenie pomieszczeń.
 4. Pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę. Prosimy o przychodzenie na wizytę nie wcześniej niż 5 minut przed jej rozpoczęciem.
 5. Prosimy o nieuczestniczenie w zabiegach osób towarzyszących pacjentom, poza uzasadnionymi przypadkami (np. osoby nieletnie, osoby niepełnosprawne), decyzję podejmuje fizjoterapeuta. Osoba towarzysząca musi być zabezpieczona analogicznie jak pacjent.
 6. Po wejściu do gabinetu pacjent oraz jego opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce oraz założyć jednorazowe rękawiczki ochronne. Obowiązuje konieczność zakładania ochronnych maseczek zakrywających usta i nos – dotyczy pacjentów oraz osób towarzyszących.
 7. Następnie pacjent (jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny) otrzymuje do wypełnienia przed każdą wizytą Ankietę aktualizacyjną dotyczącą ryzyka zachorowania na COVID-19.
 8. Prosimy, aby pacjent przychodził na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami..

Przyjęcie pacjenta:

 1.  W przypadku wywiadu epidemiologicznego ujemnego i braku objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) – stwierdzenie niskiego ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2/ następuje udzielenie świadczenia przy zachowaniu form ostrożności.
 2. Fizjoterapeuta zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, ich mycia zgodnie z obowiązującymi standardami. Instrukcja prawidłowego mycia rąk znajduje się przy węźle sanitarnym.
 3. Fizjoterapeuta zaopatrzony będzie w maseczki medyczne bądź przyłbice, jednorazowe rękawiczki, jednorazowe podkłady medyczne, umożliwiające ich zmianę po każdej wizycie oraz środki do dezynfekcji rąk.
 4. Zaleca się pacjentowi (jego przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi faktycznemu) kolejnej dezynfekcji rąk przed wejściem do gabinetu i przy jego opuszczaniu.
 5. Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych przez pacjentów w trakcie zabiegów.
 6. Po wykonaniu usługi następuje dezynfekcja stanowiska (wszystkich przedmiotów, z którymi pacjent miał kontakt w trakcie zabiegu – w tym leżanka, przybory i przyrządy do ćwiczeń, elementy urządzeń zabiegowych itp).
 7. Po zakończeniu usługi i opuszczeniu gabinetu przez pacjenta przeprowadza się również dezynfekcje pozostałych powierzchni wspólnych tj., szafek, stolików, biurek, krzeseł, klamek, poręczy, dozowników na preparaty do higieny rąk, dozowników na ręczniki jednorazowe, itp.

Procedury w stosunku do pracowników:

 1. Fizjoterapeuta będzie wyposażony w środki ochrony indywidualnej – maseczki medyczne bądź przyłbice, jednorazowe rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk.
 2. Fizjoterapeuta zobowiązany jest do regularnego i dokładnego  mycia rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy węźle sanitarnym i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

 

Opracowano w dniu 08.05.2020 r. na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28.04.2020 r. dla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce oraz na podstawie rekomendacji Krajowej Izby Fizjoterapeutów z dnia 17.04.2020 r. dla fizjoterapeutów pracujących w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej lub w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego.